Laiv

LAIV

Laiv, Levende Rollespill, LARP, Live Action Roleplaying, er alle navn for hva vi driver med. Sortridderne drar på laiv, arrangerer laiv og generelt sett leker med laiv. Det ble forsøkt en telling av alle laivere i Norge for en stund tilbake, men det var for få personer som svarte på underøskelsen til at vi kunne si et estimert antall laivere i Norge.

LAIV (fra Wikipedia)


Laiv eller levende rollespill er en form for improvisert teater eller rollespill der deltakerne får utdelt eller skaper gitte roller i en konstruert eller arrangert «virkelighet» og spiller disse. Til forskjell fra teater foregår laiv uten manus eller publikum.


Betegnelsen laiv er er en fornorskning av ordet «live» i det britiske uttrykket live role-playing (LRP), (eventuelt det amerikanske live-action role-playing (LARP)). Betegnelsen live benyttes også.


En laiv kjennetegnes av at en rekke spillere samles i et avgrenset tidsrom der de spiller roller i avgrensede omgivelser. Det er vanlig å avklare rammene for både rollene, samspillet og miljøet før spillet starter. Ofte er rollene og miljøet beskrevet av laivens arrangører, men spillets videre utvikling følger gjerne først og fremst fra spillernes improvisasjon.


Poenget med laiv er spillerens egen opplevelse. Det kan sammenlignes med å leve ut en film sammen med alle aktørene i filmen, eller å kunne klatre inn i et kunstverk og bli en integrert del av verket, der kunstopplevelsen, tolkningen og utøvelsen smelter sammen til et dynamisk hele. Både bevegelse, tale, kroppspråk, lukt og alle mulige sanselige input, kroppskontakt, kostymer og scenografi, arkitektur og tradisjonelle kulturuttrykk (musikk, dans, eventyrfortelling, skulpturer), brukes for å skape og å spille ut miljø og roller.


Til forskjell fra «bord»-rollespill, (som Dungeons & Dragons, Fabula eller Draug), spilles laiv ofte med en langt mindre dominerende eller ikke-eksisterende spilleder.


I Norge finnes det frivillig baserte laivforeninger og arrangørgrupper i de fleste større byer. Disse tilhører som regel et uformelt nettverk av aktive «laivere». Laiv arrangeres også i andre sammenhenger, blant annet i næringslivet (som «kick-offs» og «team-trening»), på skoler og av frivillige organisasjoner (med pedagogisk hensikt), og ved kunstinstitusjoner som "happenings" innenfor performancetradisjonen av den moderne kunst-scenen.


Fantasymiljøer, som for eksempel Tolkiens Ringenes Herre, er kanskje det mange forbinder med laiv, men de fleste laiver som arrangeres i Norge hører til andre sjangre og miljøer – blant annet samtidsspill, fremtidsmiljøer, mordmysterier, absurde eller surrealistiske miljøer osv. Også innenfor fantasy er det et stort mangfold av miljøer og mulige opplevelser.


Nordisk laiv skiller seg på mange måter fra amerikansk og britisk laiv. Blant de viktigste forskjellene er at nordisk laiv legger langt mindre vekt på spillregler enn angloamerikansk laiv, og at nordisk laiv som regel prioriterer miljø og rollespill over slåsskamp og «action», og ofte vektlegger innlevelse og uavbrutt rollespill.


LenkerHovedside for Laiv i Norge

Forum for laivere i Norge

Tysk nettside for kjøp av kostymer og utstyr

Nettbutikk og utsalg i København

Fin side med oversikt over butikker som selger laivstæsjValgfritt